содержание • хроника сайтауказатель произведений
о нас • авторы • contents
 
     
   

П.Г.ТИЧИНА

     
 

І Бєлий, І Блок...

 
     
 

І Бєлий, і Блок, і Єсенін, і Клюєв:
Росіє, Росіє, Росіє моя!
...Стоїть сторозтерзаний Київ,
і двістірозіп’ятий я.

Там скрізь уже: сонце! — співають: Месія! —
Тумани, долини, болотяна путь...
Воздвигне Вкраїна свойого Мойсея, —
не може ж так буть!

Не може ж так буть, о, я чую, я знаю.
Під регіт і бурю, під грім од повстань
од всіх своїх нервів у степ посилаю —
поете, устань!

Чорнозем підвівся і дивиться в вічі,
і кривить обличчя в кривавий свій сміх.
Поете, любити свій край не є злочин,
коли це для всіх!

1919

 
  Опубликовано в:  
 

Тичина П.Г. І Бєлий, І Блок... («І Бєлий, і Блок, і Єсенін, і Клюєв...» // Тичина П. Зібрання творів: У 12 т. Т 1. Поезії, 1906 – 1934 / Упоряд. та прим. О.І.Кудіна — К., 1983. — С. 91.